Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Beoordeling en becijfering gespreksvaardigheid

21-6-2016

Voor de beoordeling van de gespreksvaardigheid van leerlingen zijn de kenmerken van de taakuitvoering Mondelinge vaardigheid - Spreken en Gesprekken voeren 2F van het referentiekader taal bruikbaar.

Beoordeling d.m.v. de kijkwijzers

De kenmerken van de taakuitvoering zijn in de Kijkwijzers Beter zicht op het referentiekader Taal geordend en overzichtelijk gepresenteerd.

De kijkwijzers Spreken en Gesprekken voeren zijn behulpzaam bij het samenstellen van een beoordelingsmodel. De kijkwijzers zijn namelijk geen kant-en-klare beoordelingsmodellen, omdat categorie├źn als inhoud en argumentatieve vaardigheden ontbreken, alsook een normeringsvoorstel waarin de weging van de verschillende onderdelen is opgenomen.

Beoordeling door leerlingen

Bij gespreksvaardigheid is de beoordelaarsrol een punt van aandacht. Als de criteria voor een goede prestatie bij de leerlingen helder zijn, is het mogelijk dat medeleerlingen een rol spelen in de beoordeling.

Becijfering

Een vuistregel voor de beoordeling van een leerlingprestatie kan zijn dat voor een voldoende prestatie op niveau 2F een leerling minstens driekwart van de taakkenmerken op niveau moet laten zien. Maak hierover in de vaksectie afspraken.

U kunt het referentiekader, de toetsmatrijzen voor spreken en gesprekken voeren en de kijkwijzers downloaden in het rechtermenu.