Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Afname en toetsevaluatie gespreksvaardigheid

21-6-2016

Hieronder volgen enkele vragen/opmerkingen over de voorbereiding en afname:

 • Is het voor de leerling duidelijk wat de toets inhoudt en wat de beoordelingscriteria zijn waarop de leerling wordt beoordeeld en is de bijbehorende weging bekend?
 • Hebben leerlingen zich op de toets kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld door het verwerven en verwerken van informatie, het voorbereiden op stellingen (debat/discussie) etc.?
 • Vinden de afnamen van de gespreksvaardigheidstoetsen onder gelijke condities plaats? Met name bij gesprekken voeren (gesprek met docent, groeps- of klassengesprek) is het belangrijk om de omstandigheden en condities zo veel mogelijk vergelijkbaar te houden.

Hieronder volgen enkele vragen over de toetsevaluatie:

 • Meet de toets de behandelde leerstof en de beoogde leerdoelen, vertaald in toetsdoelen en criteria? Toetst de toets bijvoorbeeld de inzet van strategie├źn, een van de onderdelen van gespreksvaardigheid waarbij het gaat om hoe leerlingen zich voorbereiden, informatie verwerven, verwerken en verstrekken en reflecteren op hun eigen deelname? En: dekt de toets de omschreven taakkenmerken van het referentiekader op 2F?
 • Wie beoordeelt de toets? Een of meerdere docenten? Heeft de (mede)leerling daarbij ook een rol? Komen meerdere beoordelaars tot dezelfde beoordeling? Interpreteren de beoordelaars de criteria op eenzelfde manier?
 • Zijn de toetsprestaties van alle leerlingen vergelijkbaar? Bijvoorbeeld bij het voeren van gesprekken: zijn de onderwerpen, vragen en doorvragen vergelijkbaar?

Zie voor meer informatie Schoolexamens vmbo: borging kwaliteit in het rechtermenu.