Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Schrijven op basis van documentatie

1-7-2016
NE/V/2 Schrijven op basis van documentatie​bb​kb​gl/tl
De kandidaat kan een doel- en publiekgerichte tekst schrijven: overeenkomstig de voor de tekstsoort geldende conventies onder gebruikmaking van documentatie.​X


Verplicht in schoolexamen

Deze exameneenheid dient getoetst te worden in het Schoolexamen, maar geldt alleen voor de gemengde en theoretische leerweg.

Sectorwerkstuk

Deze exameneenheid kan betrekking hebben op het sectorwerkstuk, maar leerlingen mogen ook over andere onderwerpen informatie verzamelen en een (digitale) tekst schrijven. 

Hieronder leest u hoe u een toetsdoel kunt uitwerken in een concrete examenopdracht.

Toetsdoel​Voorbeeldopdracht schoolexamen
De leerling kan op basis van documentatie een tekst schrijven over een gekozen of voorgeschreven onderwerp, die past bij een specifiek publiek.
  • Een brochure, verslag, hypertekst, blog of achtergrondartikel schrijven over een bepaald onderwerp voor een bepaald publiek.