Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Toetsmatrijs schrijfvaardigheid

21-6-2016

Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven van een toets worden verdeeld. De toetsmatrijs Schrijfvaardigheid is een voorbeeld van hoe een toetsmatrijs eruit zou kunnen zien. In dit geval zijn de subvaardigheden en kenmerken van de taakuitvoering Schrijfvaardigheid 2F uit het referentiekader als uitgangspunt genomen. De vier taken zijn:

 • correspondentie;
 • formulieren, berichten, advertenties, aantekeningen;
 • verslagen, artikelen, werkstukken, samenvattingen;
 • vrij schrijven

Hieronder geven we bij elke taak enkele voorbeelden:

 • correspondentie: formele en informele brief, e-mail, kaart; tweet, whatsapp;
 • formulieren, advertenties, berichten en aantekeningen: standaardformulieren zoals het sollicitatieformulier van de Hema, Action of Albert Heijn of inschrijving voor de vervolgopleiding, notities, berichten, advertenties, instructies, aantekeningen tijdens een (online) uitleg of les, vlog;
 • verslagen, werkstukken, samenvattingen en artikelen: verslag, werkstuk, collage, (muur)krant, bijdrage voor een (school)krant of (jongeren)tijdschrift, ingezonden stuk, blog, hypertekst;
 • vrij schrijven: collage, krant, verhaal, vertelling, strip, gedicht, informatieve tekst.

Invulbare toetsmatrijs

U kunt de invulbare toetsmatrijs downloaden in het rechtermenu. In de toetsmatrijs concretiseert u de toetsdoelen voor schrijfvaardigheid en legt u de weging van elk toetsdoel (aantal opgaven/totaal aantal opgaven) vast.

Voorbeeldmatige uitwerking toetsdoelen

Hieronder leest u hoe u toetsdoelen bij schrijfvaardigheid kunt uitwerken in concrete examenopdrachten.

ToetsdoelenVoorbeeldopdrachten schoolexamen
De leerling kan informatie verzamelen (literatuur, internet, interview) en in eigen woorden verwerken in een tekst.
 • Een (digitale) folder, brochure, vlog/blog advertentie of strip schrijven over een bepaald product, hobby, opleiding of beroep.
 • Een verslag of artikel (voor in een krant/tijdschrift, op een website) schrijven over een afgenomen interview, opleiding, stage of werkervaringen, boek of film.
 • Notulen of een verslag schrijven van een bijeenkomst of vergadering.
De leerling kan zijn schrijfdoel (informatie geven, informatie vragen, overtuigen, een mening geven, tot handelen aanzetten) in teksten duidelijk maken.
 • ​Een (digitale) folder, brochure, vlog/blog of advertentie schrijven over een bepaald product, hobby, opleiding of beroep.
 • Een verslag of artikel (voor in een krant/tijdschrift, op een website/hypertekst) schrijven over een afgenomen interview, opleiding, stage of werkervaringen, boek of film.
 • Een e-mail schrijven naar instanties over een stage, een opleiding, een vacature, product, situatie, etc.
 • Een gedicht, strip, verhaal of ingezonden reactie schrijven om een mening of overtuiging duidelijk te maken.
 • Een weblog bijhouden over een stage.
De leerling kan zich door middel van woordkeuze, toon, zinsbouw richten op verschillende soorten lezerspubliek.
 • ​Een (digitale) folder, brochure, vlog/blog of advertentie voor een specifieke doelgroep schrijven over een product, hobby, opleiding of beroep.
 • Een verslag of artikel (voor in een krant/tijdschrift, op een website/hypertekst) schrijven voor verschillende doelgroepen over een afgenomen interview, opleiding, stage of werkervaringen, boek of film.
De leerling kan teksten met een specifieke indeling schrijven.
 • Een (digitale) folder, brochure, vlog/blog of advertentie schrijven over een bepaald product, hobby, opleiding of beroep.
 • Een instructie schrijven om een handeling uit te voeren.
 • Een (online) advertentie voor een tijdschrift schrijven om iets bekend te maken, iets te koop aan te bieden.
 • Een formulier invullen om informatie te verstrekken bijvoorbeeld een evaluatie-, beoordelings- of aanvraagformulier.
De leerling kan teksten schrijven met een goede tekst- en alineaopbouw, correcte formulering en goede spelling en interpunctie.
 • ​Een (digitale) folder, brochure, vlog/blog of een advertentie schrijven over een product, hobby, opleiding of beroep.
 • Een verslag of artikel (voor in een krant/tijdschrift, op een website/hypertekst) schrijven over een afgenomen interview, opleiding, stage of werkervaringen, boek of film.
 • Notulen of een verslag schrijven van een bijeenkomst of vergadering.
 • Een e-mail schrijven naar instanties over een stage, een opleiding, een vacature, product, situatie, etc.
 • Een gedicht, strip of verhaal schrijven of een collage maken.
De leerling kan teksten schrijven op een computer en gebruikmaken van een programma voor tekstverwerking en opmaak.
 • Een (digitale) folder, brochure, blog, hypertekst of advertentie schrijven over een product, hobby, opleiding of beroep.
 • Een verslag of artikel schrijven over een afgenomen interview, opleiding, stage of werkervaringen, boek of film.
 • Een samenvatting schrijven, bijvoorbeeld door een mindmap te maken met behulp van het online programma Popplet.
 • Notulen of een verslag schrijven van een bijeenkomst of vergadering.
 • Een e-mail schrijven naar instanties over een stage, een opleiding, een vacature, product, situatie, etc.
 • Een gedicht, strip of verhaal schrijven of een collage of krant maken, bijvoorbeeld met Jilster.
De leerling kan commentaar bij concepttekst verwerken tot een verbeterde versie van die tekst.
 • Een concepttekst voor een folder, e-mail of artikel herschrijven op basis van feedback.