Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Afname en toetsevaluatie luister- en kijkvaardigheid

16-6-2016

Hieronder volgen enkele vragen over de voorbereiding en afname:

 • Is het voor de leerling duidelijk wat de toets inhoudt en wat de beoordelingscriteria zijn waarop de leerling wordt beoordeeld en is de bijbehorende weging bekend?
 • Hebben leerlingen zich op de toets kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld door het activeren van voorkennis, het vooraf doorlezen van de vragen, zodat duidelijk is of zij die begrijpen?
 • Krijgen dyslectische leerlingen extra tijd of andere hulpmiddelen/begeleiding?

Hieronder volgen enkele vragen over de toetsevaluatie:

 • Meet de toets de behandelde leerstof en de beoogde leerdoelen, vertaald in toetsdoelen en criteria? Dekt de toets bijvoorbeeld de omschreven taakkenmerken van het referentiekader op 2F?
 • Wie beoordeelt de toets? Een of meerdere docenten? Heeft de (mede)leerling daarbij ook een rol? Komen meerdere beoordelaars tot dezelfde beoordeling?
 • Zijn de toetsprestaties van alle leerlingen vergelijkbaar, bijvoorbeeld bij het luisteren naar live discussies, luisteren als lid van een live-publiek, achtergrondgeluiden enz.?

Zie voor meer informatie de publicatie Schoolexamens vmbo: borging kwaliteit in het rechtermenu.