Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Toetsmatrijs leesvaardigheid

21-6-2016

Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven van een toets worden verdeeld. De toetsmatrijs Leesvaardigheid is een voorbeeld van hoe een toetsmatrijs eruit zou kunnen zien. In dit geval zijn de subvaardigheden en kenmerken van de taakuitvoering Leesvaardigheid 2F uit het referentiekader als uitgangspunt genomen. De toetsmatrijs geeft een verdeling over type te lezen teksten en kenmerken van de taakuitvoering . De drie typen teksten zijn:

 • informatieve teksten;
 • instructieve teksten;
 • betogende teksten.

Invulbare toetsmatrijs

U kunt de invulbare toetsmatrijs downloaden in het rechtermenu. In de toetsmatrijs concretiseert u de toetsdoelen voor leesvaardigheid en legt u de weging van elk toetsdoel (aantal opgaven/totaal aantal opgaven) vast. Hieronder beschrijven we enkele voorbeelden.

Voorbeeldmatige uitwerkingen

Hieronder leest u hoe u toetsdoelen voor leesvaardigheid kunt uitwerken in concrete examenopdrachten.

ToetsdoelenVoorbeeldopdrachten schoolexamen
De leerling kan aangeven wat een auteur wil bereiken: informatie verstrekken, overtuigen, een mening geven, tot handelen aanzetten, amuseren, gevoelens oproepen/uitdrukken (en hoe hij dat probeert te bereiken*).
 • Een tekst lezen en vragen daarover beantwoorden in het kader van een leesdossier.
 • Een tekst lezen in het kader van een project, het sectorwerkstuk of een stage.
 • Een tekst lezen, aan medeleerlingen uitleggen wat de bedoeling van de auteur is en bediscussiëren waarom de tekst de moeite waard is om te lezen.
 • Een tekst lezen en de beschreven handeling daadwerkelijk uitvoeren.
De leerling kan het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst aangeven (en met behulp van een voorgestructureerde opdracht een globale samenvatting geven*).
 • ​Een tekst lezen en vragen daarover beantwoorden in het kader van een leesdossier.
 • Een tekst lezen en een globale samenvatting maken, in geschreven of visuele vorm (mindmapping).*
 • Een tekst lezen in het kader van een project, het sectorwerkstuk of een stage.
De leerling kan een oordeel geven over de tekst en dit oordeel toelichten.
 • Een tekst lezen en vragen daarover beantwoorden in het kader van een leesdossier.
 • Een tekst lezen in het kader van een project, het sectorwerkstuk of een stage.
 • Een tekst lezen en met medeleerlingen over (de inhoud van) de tekst discussiëren.
 • Een geschreven of gesproken reactie geven op de inhoud van de tekst.
De leerling kan teksten met een specifieke opbouw lezen.
 • Een tekst lezen en vragen daarover beantwoorden in het kader van een leesdossier.
 • Een tekst lezen in het kader van een project, het sectorwerkstuk of een stage.

 * Alleen voor kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg.