Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Toetsmatrijs fictie

1-7-2016

Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven van een toets worden verdeeld. De toetsmatrijs Fictie is een voorbeeld van hoe een toetsmatrijs eruit zou kunnen zien. In dit geval zijn de subvaardigheden en kenmerken van de taakuitvoering Leesvaardigheid 2F - lezen van fictionele teksten uit het referentiekader als uitgangspunt genomen. Creatief schrijven is dus niet opgenomen. 

Invulbare toetsmatrijs

U kunt de invulbare toetsmatrijs voor het onderdeel fictie downloaden in het rechtermenu. In de toetsmatrijs concretiseert u de toetsdoelen en legt u de weging van elk toetsdoel (aantal opgaven/totaal aantal opgaven) vast.

Voorbeeldmatige uitwerking toetsdoelen

Hieronder leest u hoe u toetsdoelen bij fictie kunt uitwerken in concrete examenopdrachten. Let wel: zowel het examenprogramma als het referentiekader geven geen voorschriften over het aantal te lezen boeken en de mate waarin de werken van erkende literaire kwaliteit zijn.

ToetsdoelenVoorbeeldopdrachten schoolexamen
De leerling kan fictiewerken (gedicht, kort verhaal, (jeugd)roman, stripverhaal, televisieserie, film, dagboek, toneelstuk en cabaret) herkennen en kenmerken van fictie daarin aanwijzen.
 • ​Vragen beantwoorden of verwerkingsopdrachten maken over een fictiewerk bijvoorbeeld in het kader van een fictiedossier.
 • Een presentatie, boekenpitch of Pecha Kucha houden of een verslag schrijven; vlog, film of mindmap maken over een fictiewerk.
 • Een fictiewerk met medeleerlingen bespreken in een mondelinge discussie en/of digitaal met padlet (digitaal prikbord), een vlog/blog, Popplet (mindmap) of ScoopIT (forum om fictieactualiteiten te delen) etc.).
De leerling kan een korte beschrijving geven van de inhoud van een fictiewerk.
 • ​Vragen beantwoorden of verwerkingsopdrachten maken over een fictiewerk bijvoorbeeld in het kader van een fictiedossier.
 • Een presentatie, boekenpitch of Pecha Kucha houden of een verslag schrijven; vlog, film of mindmap maken over een fictiewerk.
 • Een fictiewerk met medeleerlingen bespreken in een mondelinge discussie en/of digitaal via de e-mail of  met padlet (digitaal prikbord), Popplet (mindmap), Blogger (online blogforum) etc.
 • Een boekomslag schrijven met een flaptekst, een hoes ontwerpen voor een verfilming of een literair tijdschrift/boek/beeldverhaal (Jilster, Picozine, Storybird), personageprofielen maken op Facebook etc.
De leerling kan aangeven hoe de relatie is tussen een fictiewerk en werkelijkheid.
 • ​Vragen beantwoorden of verwerkingsopdrachten maken over een fictiewerk of een boekdoos maken met voorwerpen gerelateerd aan en citaten uit het werk.
 • Een presentatie, boekenpitch of Pecha Kucha houden of een verslag schrijven; vlog, film of mindmap maken over een fictiewerk.
 • Een fictiewerk met medeleerlingen bespreken in een mondelinge discussie of een discussie via de e-mail, Padlet, ScoopIT of Blogger.
De leerling kan relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren over een fictiewerk.*
 • ​Vragen beantwoorden of verwerkingsopdrachten maken over een fictiewerk.
 • Een presentatie, boekenpitch of Pecha Kucha houden of een verslag schrijven; vlog, film of mindmap maken over een fictiewerk.
 • Een fictiewerk met medeleerlingen bespreken in een mondelinge discussie of een discussie via de e-mail, Padlet, ScoopIT of Blogger.
De leerling kan een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk met behulp van voorbeelden uit het werk.
 • ​Vragen beantwoorden over een fictiewerk in het kader van een fictiedossier of een boekdoos maken met voorwerpen gerelateerd aan en citaten uit het werk.
 • Een presentatie, boekenpitch of Pecha Kucha houden of een verslag schrijven; vlog, film of mindmap maken over een fictiewerk.
 • Een recensie schrijven of monteren over een fictiewerk of leeservaringen uitwisselen via Blogger en Pinterest (ook met auteurs).
 • Een collage, kunstwerk of gedicht maken bij een fictiewerk.

​ * Alleen voor kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg.