Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Toetsen in het schoolexamen

15-3-2016

Het schoolexamen Nederlandse taal heeft ten minste betrekking op de examenonderdelen die niet in het centraal examen getoetst worden. De examenonderdelen die wel tot het centraal examen behoren, mogen ook in het schoolexamen aan de orde komen. Hieronder vindt u per leerweg de verplichte en optionele exameneenheden voor het schoolexamen.

In het rechtermenu vindt u een uitwerking van elke exameneenheid met voorbeeldopdrachten, handvatten voor afname en beoordeling en evaluatie van de toetsen.

Schoolexamen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Neemt de school het centrale examen Nederlands op papier af, dan zijn voor de leerwegen bb/kb de volgende exameneenheden verplicht in het schoolexamen:

 • NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken
 • NE/K/2 Basisvaardigheden
 • NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak Nederlands
 • NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid
 • NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid
 • NE/K/8 Fictie

Optioneel zijn:

 • NE/K/6 Leesvaardigheid
 • NE/K/7 Schrijfvaardigheid

Neemt de school het centrale examen Nederlands digitaal af, dan is het examenonderdeel Luister- en kijkvaardigheid ook optioneel, omdat deze eenheid wordt getoetst in het digitale centrale examen.

Schoolexamen gemengd en theoretische leerweg

Voor de leerwegen gl/tl zijn de volgende exameneenheden verplicht in het schoolexamen:

 • NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken
 • NE/K/2 Basisvaardigheden
 • NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak Nederlands
 • NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid
 • NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid
 • NE/K/8 Fictie
 • NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstekken van informatie
 • NE/V/2 Schrijven op basis van documentatie
 • NE/V/3 Vaardigheden in samenhang

Optioneel zijn:

 • NE/K/6 Leesvaardigheid
 • NE/K/7 Schrijfvaardigheid