Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

1-7-2016

Zowel in de preambule (Leren reflecteren op de toekomst) als in het examenprogramma (Oriëntatie op leren en werken) zijn doelen opgenomen die de beroeps- en opleidingskeuze van leerlingen ondersteunen. Door de toegenomen aandacht voor loopbaanoriëntatie en loopbaanontwikkeling hebben scholen uitdrukkelijker dan voorheen de vraag hoe zij de LOB-doelen kunnen realiseren in een onderwijsprogramma voor de algemeen vormende vakken.


LOB bij Nederlands

Via het rechtermenu vindt u meer informatie over de visie op LOB en concrete suggesties voor LOB bij het vak Nederlands.

 

Website LOB

Op de website Leergang LOB vindt u een concretisering van LOB naar de lespraktijk. Op de website staan handvatten, voorbeelden en de SLO-publicaties over LOB in het vmbo overzichtelijk bij elkaar.