Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Formuleer toetsdoelen en -inhouden

4-7-2016

Voor je de toets zelf ontwikkelt, beschrijf je wat de leerlingen moeten kennen en kunnen bij die toets. Dat doe je door een blauwdruk van je toets te maken: de toetsmatrijs. Daarin laat je zien wat je gaat toetsen, in welke verhouding, met welk doel, op welk niveau, in welke vorm, met hoeveel vragen en met welke weging.

De toetsdoelen moeten zo concreet mogelijk beschreven worden, dat wil zeggen in termen van:

  • de inhoud van datgene wat getoetst wordt (leerstof of onderwerp bijvoorbeeld schrijfconventies, opbouw van een zakelijke e-mail);
  • waarneembaar gedrag (wat moet de leerling kunnen bijvoorbeeld zelfstandig een zakelijke e-mail schrijven aan een beroepsbeoefenaar om een gastles te verzorgen);
  • moeilijkheidsgraad, niveau, voorwaarden (eisen m.b.t. vorm, taalgebruik, leesbaarheid, hulpmiddelen als woordenboeken of een tekstverwerker, beschikbare tijd, etc.)

Toetsdoelen a.d.h.v. het referentiekader

Hoewel het niet verplicht is om in het PTA toetsdoelen op te nemen, is het wel raadzaam. Voor leerlingen is het heel informatief, om zo inzicht te krijgen wat er van hen verwacht wordt, en voor collega's kan het de samenwerking met andere vakken ook gemakkelijker maken. Zo kunnen de toetsmatrijzen met toetsdoelen gebaseerd op het referentiekader ook gebruikt worden bij andere vakken waar mondelinge presentaties gehouden, gesprekken gevoerd en schrijfopdrachten gegeven worden.