Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Kwaliteit van het schoolexamen

1-7-2016

​Vmbo-scholen hebben veel ruimte voor het maken van inhoudelijke keuzes en voor de planning van het schoolexamen. Daarmee heeft de vmbo-school een grote verantwoordelijkheid gekregen voor de kwaliteit van het schoolexamen. Van de school wordt verwacht dat zij zichtbaar maakt dat aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het schoolexamen niet getwijfeld hoeft te worden.

Vakspecifieke handreikingen

Via het navigatiemenu kunt u voor het vak Nederlands per onderdeel van de toetscyclus vakspecifieke uitwerkingen, handreikingen en voorbeelden vinden.

Generieke website handreiking schoolexamen

Meer informatie over de  evaluatie van de kwaliteit van het schoolexamen vindt u op de generieke website Kwaliteitsborging schoolexamen, raadpleegbaar via het rechtermenu. De website biedt handreikingen, checklists en voorbeelden van kwalitatief goed toetsbeleid.
 

Downloads

In de publicatie Schoolexamens vmbo: borging kwaliteit vindt u nog meer informatie over de kwaliteit van de schoolexamens vmbo. Daarnaast heeft de VO-raad een aantal checklists voor de borging van de kwaliteit schoolexamens opgesteld. Beide publicaties zijn in het rechtermenu te downloaden.