Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Schooleigen onderwerpen

16-6-2016

​​Naast de verplichte examenonderdelen kan de vaksectie Nederlands kiezen voor eigen onderwerpen en schooleigen toetsen en opdrachten. Daardoor is het mogelijk om eigen accenten te leggen, bijvoorbeeld op toneel en drama; het creatief gebruiken van taal; andere manieren van toetsing van fictie en literatuur; integratie van vakken en aansluiting bij de vervolgopleiding en/of beroepspraktijk, bijvoorbeeld in overleg met het mbo of bedrijven en instellingen in de regio. De cijfers voor deze onderdelen wegen dan mee in het eindcijfer voor het vak Nederlands.

Keuzes bij Nederlands

 • aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, kritisch denken; informatievaardigheden en digitale geletterdheid;
 • aandacht voor de actualiteit, maatschappelijke thema's, internationalisering, en andere thema's;
 • aandacht voor vakinhouden, zoals kennis over taal, taalkunde, fictie en literatuur;
 • aandacht voor integratie van vaardigheden binnen het vak, zoals fictie lezen, schrijven, spreken;
 • aandacht voor de rol van taal in andere domeinen, zowel bij andere vakken als buiten de school in samenwerking met instellingen, organisaties;
 • aandacht voor de aansluiting op het vervolgonderwijs.

Voorbeelden

 • uitvoeren van een toneelstuk n.a.v. gelezen en bekeken fictie;
 • verslag doen van een interview met een auteur, dichter, cabaretier, songtekstschrijver etc., ofwel in een geschreven ofwel gesproken vorm (artikel, animatie, journaalitem);
 • verslag van een film, tentoonstelling, excursie of een creatieve opdracht die daaraan gekoppeld is;
 • gesprekken voeren met werkgever(s) en -nemers tijdens stage;
 • een krant of collage maken, bijvoorbeeld als eindproduct van het werken aan een vakoverstijgend thema;
 • een website, een blog of tijdschrift maken over een taalkundig onderwerp (jongerentaal, straattaal, dialect);
 • een boekdoos, film, strip, clip of animatie maken als creatieve verwerking van een gelezen verhaal.

Zie voor meer tips Richtlijnen voor de keuze van schooleigen onderwerpen in het rechtermenu.