Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Richtlijnen voor de keuze van schooleigen onderwerpen

16-6-2016

Het is zinvol om bij de beslissing over het wel of niet opnemen van schooleigen onderwerpen in het PTA enkele overwegingen te laten meewegen: 

  • Het gekozen onderwerp of de gekozen toetsvorm heeft een toegevoegde waarde ten opzichte van de verplichte vaardigheidstoetsen binnen het schoolexamen. Bijvoorbeeld, doordat het onderwerp of de toetsvorm (sub)vaardigheden of competenties toetst die bij andere toetsvormen niet of onvoldoende aan de orde zouden komen, zoals creatief taalgebruik, aandacht voor retorica of literair en/of cultureel bewustzijn.
  • Een bepaald project, thema of initiatief krijgt meer status binnen het lesprogramma door het opnemen van een extra onderdeel.
  • Het gekozen onderdeel biedt ruimte om te differentiëren tussen de leerlingen: de keuze van de opdrachten mag namelijk per individuele leerling verschillen. Zo kan een leerling bijvoorbeeld deelnemen aan een landelijk debat of een NT2-leerling die het Nederlands niet als moedertaal beheerst, mag een verwerkingsopdracht maken die gerelateerd is aan het vergelijken van elementen van zijn NT1- en NT2-taal.

Evenals voor de toetsen van de exameneenheden is er geen verplichte weging in het PTA voor schooleigen onderwerpen. Het strekt tot aanbeveling om ze voor een klein percentage te laten meewegen  het belangrijkste onderdeel van het eindexamen bestaat immers uit het meten van het bereikte niveau bij de verplichte exameneenheden.