Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

De opzet en indeling van het PTA

16-6-2016

Elk jaar wordt vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vastgesteld. De vorm, inhoud, aantal en weging van de schoolexamenonderdelen in het PTA zijn ter beslissing van de school/vaksectie.

Het PTA vermeldt in elk geval:

 1. de onderdelen van het examenprogramma die in het schoolexamen worden getoetst;
 2. een specificatie van de inhoud per onderdeel van het schoolexamen;
 3. het tijdvak waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden;
 4. de vorm van de toetsen/opdrachten;
 5. het gewicht van de toetsen/opdrachten;
 6. de tijdsduur van de toetsen/opdrachten;
 7. al dan niet mogen herkansen van een toets en de wijze en periode van herkansing.

In het rechtermenu kunt u een blauwdruk voor een PTA Nederlands (invulbaar), een voorbeeld-PTA Nederlands leerjaar 3 en 4 en de checklist PTA van de VO-raad downloaden.

Wat moet, mag en kan

Als een PTA eenmaal is vastgesteld, mogen er in het lopende schooljaar of de periode waarin examen wordt gedaan geen wijzigingen worden aangebracht in het PTA. Als het PTA betrekking heeft op twee jaren mogen er in die jaren voor het betreffende cohort leerlingen geen veranderingen worden doorgevoerd (geen nieuwe methode, geen andere toetsen, geen andere onderwerpen, geen andere weging).

Inhoud, vorm en tijdstip van de toetsing is, binnen de kaders van de school, aan de sectie. De weging van de diverse schoolexamens is niet meer vastgelegd. Dat is een beslissing van de vaksectie Nederlands. Een andere keuze is in welk leerjaar of in welke leerjaren de schoolexamens Nederlands worden afgenomen.

Meer informatie over wat moet, mag en kan vindt u in de publicatie Schoolexamens vmbo: borging kwaliteit. Deze publicatie is in het rechtermenu te downloaden.