Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Controlevragen bij weging, aantal en spreiding van toetsen

16-6-2016
 • Is de examenstof ongeveer evenredig verdeeld over het aantal toetsen en tellen de toetsen daarom steeds even zwaar mee of nemen de toetsen toe in omvang en tellen ze dus steeds iets zwaarder mee?
 • Is er een onderscheid gemaakt tussen grotere schoolexamentoetsen en kleinere toetsen die ook meetellen, en welke overwegingen liggen daaraan ten grondslag?
 • Behandelt elke schoolexamentoets één exameneenheid, zijn er per exameneenheid meerdere toetsen of worden meerdere inhoudelijke exameneenheden samengevoegd in één schoolexamentoets (bijvoorbeeld het sectorwerkstuk beoordelen bij Nederlands of een toets om 'NE/V/3 Vaardigheden in samenhang' of een vakoverstijgend thema te toetsen)? 
 • Toetst u de exameneenheden alleen in schriftelijke en mondelinge schoolexamentoetsen of worden er ook praktische opdrachten, observaties en simulaties en/of portfolio-opdrachten ingezet?
 • Wat is de verhouding tussen (schriftelijke en mondelinge) toetsen en bovengenoemde alternatieven?
 • Zijn er ook (voorwaardelijke) handelingsdelen opgenomen in het schoolexamen?
 • In welke leerjaren toetst u de exameneenheden, alleen in leerjaar 4 of verdeeld over leerjaar 3 en 4?
 • Heeft elke periode dezelfde opbouw als het gaat om toetsen en praktische opdrachten, zodat leerlingen weten wat ze kunnen verwachten? Hebben leerlingen ervaring opgedaan met alternatieve toetsvormen tijdens het onderwijs in leerjaar 3 en 4?
 • Is de herkansing van herkansbare toetsen qua vorm gelijk aan de eerste toets of verschilt de toetsvorm, bijvoorbeeld dat een praktische opdracht herkanst wordt door een schriftelijke toets?

De VO-raad heeft voor het schoolexamen diverse checklists opgesteld. De complete versie kunt u downloaden via het rechtermenu.