Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Aantal, weging en spreiding

16-6-2016

Weging en aantal

De weging van de verschillende examenonderdelen is niet vastgelegd en wordt dus overgelaten aan de school en vaksectie. Het totaal van alle wegingen van de verschillende schoolexamentoetsen moet uitkomen op 100%.

Let op dat er geen sprake is van een te grote hoeveelheid toetsen. Zorg ook voor evenwichtige verdeling en weging van de vaardigheden. Meer informatie daarover vindt u onder Verplichte onderdelen en keuzes in het rechtermenu.    

Spreiding

Ook belangrijk is een goede spreiding van het aantal SE-toetsen. De toetsen kunnen zowel in leerjaar 3 als 4 worden afgenomen. We pleiten ervoor om het aantal SE-toetsen in het voorexamenjaar, leerjaar 3 te beperken en/of rekening te houden met de weging van deze SE-toetsen. Immers, de toetsen maken deel uit van het eindexamen en het eindexamen dient zo veel mogelijk de taalbeheersing van de leerling te meten die hij/zij aan het eind van het vmbo bereikt heeft.

Deze aanbeveling geldt niet de exameneenheden Oriëntatie op leren en werken, basisvaardigheden en leervaardigheden bij Nederlands en fictie, die eventueel ook in het voorexamenjaar kunnen worden getoetst en/of afgesloten.

Toetsmeerjarenplan

Wanneer u voor de bovenbouw een toetsmeerjarenplan opstelt voor Nederlands, heeft u inzicht in alle toetsen die in de bovenbouw gegeven worden, inclusief SE-toetsen, uitgezet in tijd. Hiermee kunt u zorgen voor een afgewogen mix van toetsen en toetsvormen die alle exameneenheden dekken en een zorgvuldige opbouw in taalvaardigheidsniveau borgen (op weg naar uiteindelijk referentieniveau 2F). Een dergelijk overzicht geeft ook inzicht of leerlingen al bekend zijn met een bepaalde toetsvorm, voordat zij aan de SE-toetsen beginnen. Als alle vakken een toetsmeerjarenplan opstellen, kan de school ook zien hoe het met de belasting van de leerling is gesteld per periode.

Controlevragen

Op de pagina Controlevragen bij weging, aantal en spreiding van toetsen kunt u nagaan of u een afgewogen toetsplan heeft opgesteld.