Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Aandachtspunten

16-6-2016

Nederlands op een hoger niveau afsluiten

Een leerling kan op een hoger niveau eindexamen doen. Een vmbo-tl-leerling kan bijvoorbeeld voor het vak Nederlands op havoniveau eindexamen doen.

Vervroegd examen

Een leerling kan eerder examen doen in het vak wanneer hij de lesstof al beheerst. Voor het vmbo geldt dat eerder examen doen kan vanaf 2 vmbo.

Wet modernisering onderwijstijd

Scholen krijgen meer ruimte om zelf, in overleg met de medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. Daarom is er vanaf 1 augustus 2015 een nieuwe wettelijke urennorm. De nieuwe norm is niet meer per leerjaar, maar geldt voor de hele opleiding. Elke leerling moet een programma kunnen volgen van:

  • 3700 uur voor het vmbo;
  • 4700 uur voor de havo;
  • 5700 uur voor het vwo.

Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten. Leerlingen moeten wel minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen, met uitzondering van het eindexamenjaar.

‚Äč