Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Het examenprogramma

15-3-2016

Het examenprogramma Nederlands bestaat, naast een preambule van zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo geldt, uit acht exameneenheden die voor alle leerwegen gelden en drie exameneenheden uitsluitend voor de gemengde en theoretische leerweg:

Preambule: zes algemene onderwijsdoelen​ ​​bb​kb​gl/tl
​1Werken aan vakoverstijgende thema's​X​​X​​X
​2​Leren uitvoeren​X​​X​​X
​3​Leren leren​X​​X​​X
​4​Leren communiceren​X​​X​​X
​5Leren reflecteren op het leer- en werkproces​X​​X​​X
​6​Leren reflecteren op de toekomst​XX​​X​
​ ​Exameneenhedenbbkbgl/tl
​NE/K/1Oriëntatie  op leren en werken​X​X​X
​NE/K/2​Basisvaardigheden​X​X​X
​NE/K/3Leervaardigheden in het vak Nederlands​X​X​X
​NE/K/4​Kijk- en luistervaardigheid​X​X​X
​NE/K/5​Spreek- en gespreksvaardigheid​X​X​X
​NE/K/6​Leesvaardigheid​X​X​X
​NE/K/7​Schrijfvaardigheid​XX​​X
​NE/K/8​Fictie​XX​X​
​NE/V/1Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie​​​​X
​NE/V/2​Schrijven op basis van samenhang​​X
NE/V/3Vaardigheden in samenhang​​​​X


Bij de uitvoering van het examenprogramma worden de referentieniveaus Nederlandse taal in acht genomen.

Syllabus

In de jaarlijks uitgegeven syllabus wordt een overzicht gegeven van de verdeling van de examenstof over het centraal examen en het schoolexamen. Zo geldt bijvoorbeeld voor alle leerwegen dat leesvaardigheid verplicht getoetst wordt in het centraal examen en optioneel is in het schoolexamen, en dat fictie verplicht getoetst wordt in het schoolexamen.

Schoolkeuzes

Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. Een school mag zelf:

  • concreet vorm en inhoud geven aan het schoolexamen, zolang ze zich maar op de globale eindtermen richt;
  • accenten leggen en kiezen voor meer of minder integratie van vakken;
  • kiezen voor een regionale inkleuring van het schoolexamen, bijvoorbeeld in overleg met het mbo of bedrijven en instellingen in de regio.

Het volledige en actuele examenprogramma is te downloaden in het rechtermenu of op de website van het CvTE: www.examenblad.nl waar ook de meest recente versie van de syllabus Nederlands vmbo te vinden is.