Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Stel de wijze van beoordeling vast

4-7-2016

Een belangrijk uitgangspunt bij toetsing is dat aan de prestatie van een leerling een beoordeling wordt gekoppeld waarvan de criteria en de weging van te voren bekend zijn gemaakt. Om de leerling vertrouwd te maken met de manier van beoordelen, is het aan te bevelen de leerling bij de beoordeling te betrekken, door hem geregeld te vragen:

  • zichzelf te beoordelen (direct na de prestatie, bijvoorbeeld aan de hand van een audio- of video-opname);
  • een medeleerling te beoordelen, alleen of samen met een ander ('peer-assessment');
  • constructieve feedback te geven aan de (mede)leerling die de opdracht heeft gedaan ('Waarop scoort hij bijzonder goed?', 'Op welke punten kan deze leerling nog beter scoren?' 'Wat kan hij volgens jou doen om zijn prestatie nog te verbeteren?', 'Waar moet hij in het vervolg op letten?').

Dit kan aan de hand van beoordelingsmodellen of rubrics die ook worden ingezet bij de uiteindelijke beoordeling.

Lees meer

Onder lees meer vindt u meer informatie over de verschillende beoordelingsmodellen en de manier van beoordeling (door wie en hoe).