Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Voorbeelduitwerking

9-12-2018

Leselement​Uitvoering​Leeractiviteit
​Uitwerken Modelregels opstellen en doorrekenen​Uitwerken van het model in wiskundige termen of grafische modelweergave
Een beargumenteerde schatting maken voor parameterwaarden van het model op basisvan gegevens
Het model met een geschikte tijdstap doorrekenen
Klasgesprek

Groepsgesprek

 

 


 

Contactpersoon