Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Voorbeeld: valbeweging modelvorming

24-8-2018

Leselement​Uitvoering​Leeractiviteit

​Modelvorming

Grootheden en variabelen visualisatie wiskundige beschrijving

​Met leerlingen relevante grootheden en relaties identificeren en selecteren
Een visueel model van elementen en processen opstellen
Verbinding leggen met bekende verbanden en principes
Toetsbare verwachtingen formuleren over het gedrag van het model

​klasleergesprek

mindmap

begripstoets

presentatie


Uitgaande van de veronderstelling dat de valversnelling g een constante is, kan voor gegeven startwaarden de valbeweging stapsgewijze worden geconstrueerd door Tabel 2 van rechts naar links in te vullen. Leerlingen berekenen voor enkele tijdstappen de snelheid en de verplaatsing en kunnen de numerieke uitkomsten vergelijken met het experiment door de startwaarden aan te passen. Leerlingen maken een visuele voorstelling van de gevolgde procedure.

Tabel 2: Constructie van de valbeweging in tijdstappen

​ ​ ​ ​ ​ ​Startwaarden: t=0, y(0)  =10 m, v(0)=0, g=9,81 m/s2
​ ​ ​ ​ ​ ​Stapgrootte: Δt=0,4 s

Tijdstap


#


 

​Plaats

(cm)

y

Verandering
Plaats
(cm)

Δy

Gemiddelde
snelheid
(cm/s)

Δyt
Verandering
snelheid
(cm/s)

Δv

al
versnelling
(m/s2)

Δv

​1
​-g
​2​-g
​..​-g


Het leerdoel is dat leerlingen kunnen uitleggen dat de verandering van de snelheid per tijdstap volgt uit de tweede wet van Newton

[formule invoegen]

 
en dat de verplaatsing wordt berekend met de formule: Δy=v⋅Δt


ip dynamisch model.

 

. Overzicht dynamische modellen in de lesmethoden Natuurkunde Overal, Newton, Nova, Pulsar, Stevin, Systematisch natuurkunde.