Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Voorbeeld valbeweging Onderzoek

23-8-2018
Leselement​Uitvoering​Leeractiviteit

​Onderzoek
Hands-on gegevens verzamelenl

​Demonstratie of experiment waarin de leerlingen participeren en een concrete ervaring opdoen
Verzamelen van datasets en bespreking relevante aspecten

experiment
demonstratie

logboek
presentatie


 

Leerlingen voeren in groepjes een experiment uit om de valversnelling te bepalen, bijvoorbeeld met behulp van videometen1.

Voorafgaand aan het experiment benoemen leerlingen de relevante toestandsvariabelen en beschrijven het doel van het experiment. De leerlingen werken met een aantal verschillende tijdstappen Δt en maken een datatabel voor een aantal tijdstappen. Daaruit wordt de valversnelling bepaald tijdens iedere tijdstap.

De resultaten worden weergegeven in (y,t) en (v,t)-diagrammen en en de gemiddelde valversnelling berekend. Relevante aspecten, waaronder nauwkeurigheid en de veronderstelling dat de luchtweerstand te verwaarlozen is, worden besproken.

  1. H. van Bemmel en L. Koopman, Nova natuurkunde 4 vwo, Malmberg (2015); experiment 3