Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Voorbeeld valbeweging Oriëntatie

23-8-2018
Leselement​Uitvoering​Leeractiviteit

​Oriëntatie
Context en doel

​Met de leerlingen bepalen welk probleem of welke vraag centraal staat, wat er al over bekend is, en hoe het aangepakt gaat worden

​klasleergesprek


De opdracht voor leerlingen is om een model te ontwerpen voor de vrije val van een voorwerp met massa m onderhevig aan de zwaartekracht

                                                       Fz = m g
 
waarmee:

• voorspeld kan worden hoe het voorwerp valt;
• de plaatsfunctie y(t) van het voorwerp berekend kan worden.

De voorspellingen worden experimenteel getest.

Met leerlingen wordt besproken waarom dit eenvoudige voorbeeld de basis is om ook situaties te kunnen modelleren waarin andere krachten dan de zwaartekracht een rol spelen.1

  1. Overzicht dynamische modellen in de lesmethoden Natuurkunde Overal, Newton, Nova, Pulsar, Stevin, Systematische natuurkunde.
Contactpersoon