Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • PTA

Subdomein F2 Relativiteitstheorie*

1-12-2017

Eindterm
De kandidaat kan in gedachte-experimenten en toepassingen de verschijnselen tijdrek en lengtekrimp verklaren aan de hand van de begrippen lichtsnelheid, gelijktijdigheid en referentiestelsel.

Suggesties

 • Mogelijke vakbegrippen:
  gelijktijdigheid, tijdrek, Lorentztransformaties, energie, impuls, massa, lengtekrimp, tweelingparadox, ruimte-tijddiagram.
 • Mogelijke contexten:
  • ​fundamenteel natuurkundig onderzoek
  • GPS-satellieten​.
 • Mogelijke bronnen/overige suggesties:
  • NiNa-module Relativiteitstheorie;
  • HiSPARCproject​
  • Het boek (en de daarvan geadapteerde tv-serie) The Elegant Universe van Brian Greene, ISBN: 0-393-​​05858-1
  • Een informatief college van de UvA over de symmetrie van ruimte en tijd
  • Het boek De sublieme eenvoud van relativiteit van Sander Bais, ISBN 9789462982789​
  • ​​Op de pagina 3e8.nl​ is een lijst met verschillende​ bronnen - filmpjes, applets​, websites - te vinden.
 • Mogelijke (toets)activiteiten:​
  • ​Leerlingen schrijven een essay​ waarin ze beschrijven hoe een gegeven situatie uit het dagelijks leven eruit zou zien als de lichtsnelheid niet 300 km/s maar 30 km/h was.
  • Leerlingen maken een computermodel​ voor een eenvoudige situatie (bijvoorbeeld een eenparig versnelde beweging) waarin ze relativistische mechanica gebruiken.
 • Overige suggesties:
  • ​Aansluiten bij CE-subdomein F1: in beiden gaat het om het verlies van geldigheid van Newtoniaanse mechanica.​