Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • PTA

Subdomein E1 Eigenschappen van stoffen en materialen

1-12-2017

​​Eindterm
De kandidaat kan fysische eigenschappen van gassen, vloeistoffen en materialen beschrijven en kan deze eigenschappen verklaren en analyseren aan de hand van deeltjesmodellen.

Suggesties​

 • Mogelijke vakbegrippen:
  deeltjesmodellen, reële en ideale gassen, gaswetten, Van der Waalskracht, verdamping, dampdruk, uitzetten van een stof, warmtecapaciteit, soortelijke warmte, warmtetransport.
 • Mogelijke contexten:
  • onderwerpen uit de weerkunde zoals het ontstaan van buien, dichtheidsverdeling in de atmosfeer
  • 'nieuwe' materialen zoals nano- en smartmaterialen
  • energiegebruik/energiebesparing in bedrijven zoals (broei)kassen, woonhuizen​
 • Mogelijke bronnen​:
 • Mogelijke (toets)activiteiten:
  • Leerlingen gaan met behulp van metingen op zoek naar twee voorwerpen/materialen die een zo minimaal en maximaal mogelijke waarde hebben van een gegeven (stof)eigenschap. Zij verklaren dit verschil vervolgens met behulp van een deeltjesmodel.
  • Leerlingen maken een simpel computermodel waarin één of meerdere stofei​genschappen, bijvoorbeeld uitzetten of faseovergangen, op deeltjesniveau worden weergegeven en ​verklaard.
  • In Nova (vwo 5, 1e editie, p 227) wordt een open experimenteel onderzoek​ naar Newtons's wet van afkoeling beschreven.​
 • Overige suggesties:
  • Aansluiten bij SE-subdomein G1: gassen kunnen gekoppeld worden aan ademhaling, warmte aan de warmtehuishouding van een (menselijk) lichaam, breking aan zicht en brillen, e​n spanning en rek aan het skelet.