Sector
 • Havo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • PTA

Subdomein D2 Functionele materialen

1-12-2017

Eindterm
22. De kandidaat kan in de context van de ontwikkeling van functionele materialen fysische begrippen gebruiken en de mogelijke toepassingen van deze materialen toelichten en verklaren.

Suggesties

 • Mogelijke vakbegrippen:
  (soortelijke) warmte, warmtetransport, elektrische en warmtegeleiding, absorptie en emissie van licht, stevigheid, hardheid, rek- en drukkracht, opbouw en structuur.
 • Mogelijke contexten:
  nanomaterialen, biomaterialen voor toepassingen bij implantaten/prothesen, nieuwe materialen voor het maken van beelden: lcd, led-tv's, nieuwe materialen zoals coatings (voor schepen, voor kleding, voor muren en vensters); ontwikkeling van nieuwe producten zoals: zonnecellen, chips (nanochips, geheugenchips, pic's), 'smart-materials'.
 • Mogelijke bronnen:
  • NiNa-module: Materialen.
  • NiNa-module Eigensch​appen van stoffen en materialen​: over gassen en warmte, keuzeopdrachten over moderne ontwikkelingen en beschrijvingen van experimenten.
  • NLT-module havo Glastuinbouw en energie: over energiebesparing, efficiënter omgaan met inkomende en uitgaande energie in de kas vormt de rode draad in de module.
  • Op de pagina 3e8.nl​ is een lijst met verschillende​ bronnen - filmpjes, applets​, websites - te vinden.
 • Mogelijke (toets)activiteiten:
 • Overige suggesties
  • Aansluiten bij domein D1 Eigenschappen van stoffen en materialen, subdomein D2 sluit dan aan bij het CE-domein