Sector
 • Havo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • PTA

Domein F Menselijk lichaam

1-12-2017

Eindterm
25. De kandidaat kan in de context van het menselijk lichaam fysische processen beschrijven, analyseren en verklaren en hun functie voor gezondheid en veiligheid toelichten.

Suggesties

 • Mogelijke vakbegrippen:
  • warmtehuishouding: warmtegeleiding, warmtestroom, verdampingswarmte, verbrandingswarmte, soortelijke warmte, warmtecapaciteit;
  • sport en gezondheid: kracht, moment, energie, arbeid, spierkracht, signaalgeleiding, actiepotentiaal.
 • Mogelijke contexten:
  sport en spel, werking van het hart, werking van spieren, warmtehuishouding in het menselijk lichaam.
 • Mogelijke bronnen:
  • Op de pagina 3e8.nl  is een lijst met verschillende bronnen - filmpjes, applets , websites - te vinden
  • Biologie: afhankelijk van de gekozen context is samenhang met biologie mogelijk, bijvoorbeeld actiepotentiaal, krachten in (verschillende soorten) spieren.
 • Overige suggesties
  • E-domein B2 Medische Beeldvorming.
  • Examenprogramma 2007: Subdomein C1 Beeld en geluid waarnemen, Subdomein D1 Krachten, rust en eenparige beweging, Subdomein D2 Energie en beweging, Subdomein E1 Energie.