Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • PTA

Regionale steunpunten

1-12-2017

​​Op verschillende plaatsen in het land zijn regionale vaksteunpunten actief om docenten te ondersteunen bij de invoering, na- en bijscholing en doorontwikkeling van de exacte vakken op school. Het steunpunt is een samenwerkingsverband tussen vo-scholen, een of meer universiteiten en een of meer hogescholen, op het niveau van de betrokken faculteiten. Het heeft draagvlak in zijn regio in het vo en het ho en onderhoudt contacten met het bedrijfsleven.

Deelname aan een breed regionaal steunpunt heeft voordelen voor een school. De school heeft zo invloed op koers, kwaliteit en het jaarlijkse programma van de verschillende vaksteunpunten. De regionale steunpunten hebben de volgende taken:

 • faciliteren van docentennetwerken;
 • training en scholing van docenten;
 • vraagbaak voor invoering en doorontwikkeling van het vak natuurkunde;
 • regionale mogelijkheden voor contacten met bedrijfsleven, hoger onderwijs en dergelijke.

Enerzijds kunnen de regionale steunpunten nascholing bieden met betrekking tot nieuwe onderwerpen, zowel op inhoudelijk als didactisch gebied. Maar ook bij het samen ontwikkelen van nieuw lesmateriaal of een nieuw curriculum kan een regionaal steunpunt helpen. Een goed voorbeeld is dat van de docentontwikkelteams, waarin docenten en TOA's van verschillende scholen uit de regio gezamenlijk delen van het curriculum voorbereiden. Een voordeel is bovendien dat men in het scholennetwerk dat zo wordt opgebouwd ervaringen kan delen en elkaars good practices kan gebruiken.

Een steunpunt neemt deel aan gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling en -borging, onder meer door in samenspraak met zijn doelgroepen bij te dragen aan de ontwikkeling van criteria voor kwaliteitsbewaking en aan het houden van periodieke audits. Landelijke samenwerking van de steunpunten biedt efficiencywinst door het delen van inhoudelijke expertise, gezamenlijke productontwikkeling, organisatiemodellen en dergelijke. Kwaliteit kan worden ontwikkeld en geborgd door collegiale uitwisseling en audits. Het aanbod varieert van cursussen tot leergemeenschappen, voor docenten en TOA's. 

Voor de leerling biedt een steunpunt informatie op het gebied van lezingen, masterclasses en andere bijeenkomsten. Ook kan een steunpunt hulp bieden bij het zoeken van de juiste contacten buiten de school.

Het aanbod is te vinden via internet.