Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • PTA

Olympiade en andere wedstrijden

1-12-2017

Al vanaf 1982 wordt de Nederlandse Natuurkunde Olympiade (NNO) georganiseerd. Op een steeds groter aantal scholen kiezen docenten bewust voor de mogelijkheid om (eventueel klassikaal) deel te nemen aan de Natuurkunde Olympiade. Ze nemen dit op in het PTA van de betreffende leerlingen, zien het in voorkomende gevallen als een praktische opdracht, geven bonuspunten indien de score van een leerling boven een bepaalde drempel komt of bouwen een compensatie in voor andere programmaonderdelen als een leerling deelneemt.

Steeds meer docenten zien het ook als een gelegenheid om het niveau van de leerlingen te meten met andere scholen (zie ook: Kwaliteitsborging), maar ook het schoolinterne wedstrijdelement kan interessant zijn.

De European Union Science Olympiad (EUSO) is een wedstrijd voor leerlingen onder de zeventien jaar uit alle EU landen. Elk EU-land kan een team afvaardigen dat multidisciplinair is samengesteld uit natuurkunde-, scheikunde- en biologiestudenten (zie website EUSO).

Ook de International Young Physicist Tournament (De IYPT) is een wedstrijd voor leerlingen in de bovenbouw. Elk land kan een team afvaardigen dat zich gedurende een heel schooljaar heeft ingewerkt in zeventien problemen die tijdens de wedstrijd besproken worden. Het team treedt op in vier verschillende rollen: reporter, opponent, reviewer en observer.

De International Junior Science Olympiade (IJSO) ten slotte heeft de volgende doelstellingen:

 • Uitdagen en stimuleren van ge├»nteresseerde en getalenteerde leerlingen uit de derde klas van havo en vwo op het gebied van science en technologie.
 • Bewustmaken van de mogelijkheden en kansen die er zijn op dit gebied. Uiteraard met de verwachting dat zich dat vertaalt in (bij hen) passende profielkeuzes van leerlingen.
 • Leerlingen van verschillende scholen met elkaar in contact brengen en de competitie aan te gaan.
 • Getalenteerde leerlingen de kans geven zich internationaal te meten en contacten op te doen.