Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • PTA

Onderdelen naar keuze van de school

1-12-2017

Voor de keuzeonderdelen heeft de school een aantal opties, die in de volgende paragrafen kort worden uitgewerkt. Het is niet noodzakelijk dat alle onderdelen voor alle leerlingen hetzelfde zijn. In de vormvoorschriften voor het schoolexamen staat uitdrukkelijk vermeld dat deze voor leerlingen verschillend kunnen zijn.

De vrijheid van scholen om het schoolexamen vorm te geven in het nieuwe tweedefaseprogramma is in drie opzichten vergroot.

  1. Scholen kunnen domeinen waarop het centraal examen betrekking heeft laten terugkeren in het schoolexamen.
  2. Scholen kunnen ervoor kiezen vakonderdelen op te nemen in het schoolexamen die niet als domein in het examenprogramma genoemd staan.
  3. De vakonderdelen uit 2 kunnen bovendien per leerling verschillen, wat keuzemogelijkheden voor de individuele leerling inhoudt en dus gedifferentieerde PTA's.