Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Het maken van schoolexamens

1-12-2017

Toetsvormen

In het schoolexamen is meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Naast de op het centraal examen lijkende schriftelijke toetsen met open en/of gesloten vragen is er een heel scala aan mogelijke toetsvormen. Bijvoorbeeld 'ouderwetse' mondelinge examens en technisch-instrumentele practicumtoetsen. Of praktische opdrachten in de vorm van eigen experimenteel onderzoek of technisch ontwerp en posterpresentaties van diepgravend literatuuronderzoek.

 

Een introductie​

​Onder 'lees meer' vindt u meer over het kiezen van toetsvormen, het maken van opgaven en de overwegingen die hierbij een rol spelen. De verschillende toetsvormen worden kort beschreven en geïllustreerd met voorbeelden, onder andere bij het nieuwe programma volgens de concept-contextbenadering.

 

Het is niet meer dan een introductie. Er wordt doorverwezen naar andere publicaties en bronnen.