Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • PTA

Subdomein A11 Technisch-instrumentele vaardigheden

1-12-2017
Eindterm
De kandidaat kan op een verantwoorde wijze omgaan met voor de natuurkunde relevante materialen, instrumenten, apparaten en ICT-toepassingen.

Specificatie

 1. De kandidaat kan gebruikmaken van kennis over materialen, meetinstrumenten en apparaten voor het uitvoeren van experimenten en technisch ontwerpen met betrekking tot de in de domeinen genoemde vakinhoud,
  • in elk geval de volgende materialen, meetinstrumenten en apparaten:
   • meetlint, maatglas, stopwatch en weegschaal;
   • stemvork, toongenerator, (havo: luidspreker, microfoon), oscilloscoop, GM-teller;
   • krachtmeter, (havo: hefboom), luchtkussenbaan, videocamera (videometen), sensor en computer, lichtpoortje, stroboscoop;
   • (vloeistof)thermometer, (havo: joulemeter), veer;
   • (vwo: filters, spectroscoop);
   • (vwo: elektroscoop), voedingsapparaat, regelbare weerstand.
 2. De kandidaat kan gebruikmaken van kennis over ICT-toepassingen voor het uitvoeren van experimenten en modelstudies met betrekking tot de in de domeinen genoemde vakinhoud,
  • in elk geval de volgende toepassingen:
   • computer met sensoren, lichtpoortje;
   • videometen, meetprogrammatuur;
   • (vwo: modelleerprogrammatuur);
   • programmatuur voor het verwerken en analyseren van meetgegevens.

Suggesties

 • In dit subdomein staan alleen die apparaten, instrumenten, materialen die in de bovenbouw worden gebruikt. De apparaten die nodig zijn en hier niet worden genoemd, zijn meestal vanuit de onderbouw bekend. Voorbeeld: voltmeter en ampèremeter.
 • Bij dit subdomein hoort ook het aflezen van een instrument met de nauwkeurigheid die bij het instrument hoort.
 • Op vwo maken de leerlingen zelf modellen met behulp van een modelleerprogramma (zoals Coach, Powersim,…).
Contactpersoon