Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Validatie

30-1-2018

​Voorbeeld: valbeweging

Leselement​Uitvoering​Leeractiviteit

​Validatie
Evalueren en beoordelen

​De toepasbaarheid van het model evalueren op basis van uitkomsten, verwachtingen en(meet)gegevens
De resultaten en gevolgde procedure samenvatten en bediscussiëren in de klas

Discussie in de klas:

Wat heb je geleerd?
Wat kun je ermee?


 

Om het model van de valbeweging zonder wrijving te valideren kunnen leerlingen de berekende uitkomsten van het model vergelijken met:
1.  de analytische beschrijving van een eenparig versnelde valbeweging:1

Knipsel.GIF 

2. de meetgegevens van het valexperiment, waarbij mogelijk de luchtweerstand een rol speelt.
3. de uitkomsten van het model voor andere stapgroottes.


 

Leerlingen proberen de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het model en de data te schatten, en in hoeverre de stapgrootte en de luchtweerstand van invloed zijn. Dit kan een opstapje zijn voor aanpassing van het model om situaties met luchtweerstand te beschrijven.2
Zie Kracht en beweging voor enkele uitgewerkte computermodellen.


 

 
1. H. van Bemmel en L. Koopman, Nova natuurkunde 4 vwo, Malmberg (2015)
2. Overzicht dynamische modellen in de lesmethoden NatuurkundeOveral, Newton, Nova, Pulsar, Stevin, Systematische natuurkunde.