Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Modelleervaardigheden

30-1-2018

Parallel aan de leerlijn van de modelleeropdrachten in het curriculum moeten een aantal ondersteunende leeractiviteiten geprogrammeerd worden om noodzakelijke kennis en vaardigheden voor modelleren te ontwikkelen.1

vaardigheden.png

                                             Fig 3.8 Parallelle leerlijn modelleervaardigheden

De additionele vaardigheden omvatten zowel algemene vaardigheden als specifieke modelleervaardigheden:

​Het denken in modellen en het werken met modellen vergen een aantal vaardigheden waaronder in het bijzonder het hanteren van het wiskundige begrip variabele en het gebruik van formules. Het is noodzakelijk bij leerlingen de relevante wiskundige vaardigheid te ontwikkelen door die apart te onderwijzen en te oefenen.2,3