Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Fietsermodel

13-11-2018

In dit voorbeeld van een dynamisch model levert een fietser een constante spierkracht Fs maar er is ook een snelheids-afhankelijke tegenwerkende kracht Fw ten gevolge van de luchtweerstand. Deze kracht is evenredig met het kwadraat van de effectieve snelheid van de fietser, d.w.z. de snelheid gecorrigeerd voor de tegenwind.

Formule uit Binas:

Formule1.GIF 

 
Differentievergelijkingen:

Δv = (Fs/m−Fw/m)⋅ Δt
Δx = v ⋅ Δt

Modelregels
 Formule2.GIF

Download coachbestand met tekstuele model


 

Grafisch model


 

Download coachbestand met grafisch model


 

Voorbeeld


Startwaarden (SI)


Fs = 40
ρ = 1,293
Cw = 1,0
A = 0,55
m = 85
vwind = −7
v = 0
x = 0
t = 0
dt = 0,1

Knipsel4.GIF