Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Warmte-temperatuurmodel bij constant vermogen

14-11-2018

​In dit model wordt een hoeveelheid stof opgewarmd met een constant vermogen Pin; denk hierbij aan een ideale waterkoker. In dit ideale model wordt de opgenomen warmte gelijk gesteld aan de toegevoerde energie. De 'soortelijke warmte' c is de hoeveelheid warmte-energie die nodig is om 1 kg van een stof 1 K of 1 °C in temperatuur te laten stijgen. Met de soortelijke warmte van water als gegeven wordt de temperatuur berekend als functie van de tijd.

Formule uit Binas:

Warmte1.GIF 

Differentievergelijking:

Warmte2.GIF 


 

Modelregels

Warmte3.GIF 

Download coachbestand met tekstuele model

 

Grafisch model


 

Download coachbestand met grafisch model

 

Voorbeeld


Startwaarden (SI)
Warmte4.GIF

 ~