Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Energie aanvoer-afvoermodel

14-11-2018

Het dynamisch basismodel voor de aan- en afvoer van energie (warmte, arbeid) berust op de 'wet van arbeid en energie' geschreven in termen van het aan-en afgevoerde vermogen Pin en Puit. De aan- en afvoer kunnen afhangen van de tijd en grootheden zoals de temperatuur van het systeem en/of de omgeving.
In de modellen hieronder wordt dit basismodel gebruikt bij het modelleren van situaties waarin energieomzetting een rol speelt.

Formule uit Binas:

Energie1.GIF 

Differentievergelijking:

Energie2.GIF 

Modelregels

 Energie3.GIF

Download coachbestand met tekstuele model

 

Grafisch model 

 

 
 Download coachbestand met grafisch model

 

Voorbeeld

 

Startwaarden (SI)

Energie4.GIF