Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • PTA

Het PTA

1-12-2017

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019/2020

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een wettelijke regeling en legt een aantal zaken rond toetsing voor het schoolexamen vast. Volgens het examenbesluit havo/vwo dient het PTA jaarlijks vóór 1 oktober te worden vastgesteld en moet het in elk geval betrekking hebben op het betreffende schooljaar.

Het PTA is een belangrijk document voor een leerling omdat hij hierin kan zien welke stof op welk moment getoetst gaat worden. Voor de docent is het belangrijk omdat de planning hierop moet worden afgestemd, hij moet nadenken over de inhoud, volgorde en weging van de toetsen. Hiernaast vindt u links naar meer informatie.

Voor de leerling:

Hij kan zien welke stof op welk moment wordt getoetst. Het is voor de leerling een belangrijk document waarin hij vaak zal kijken om te zien aan welke eisen hij moet voldoen bij een bepaalde toets. Het PTA mág globaal worden beschreven, maar dan moet later wél door middel van gedetailleerde studiewijzers of aanwijzingsbrieven de precieze inhoud en werkwijze aan leerlingen duidelijk gemaakt worden: welke pagina's, opgaven, schema's uit het leerboek, welke video's, aantekeningen en andere bronnen behoren tot de te toetsen stof?

Voor de docent:

Hij moet nadenken over planning en weging van de toetsen, over de inhoud (welke onderwerpen bij elkaar), over de volgorde van toetsen, praktische opdrachten en over de vraag hoe met andere vakken afgestemd kan worden.

Voor de school:

Wat is de spreiding van de toetsen (wel of niet beginnen in klas 4) en de weging van toetsen, moet de toetsduur schoolbreed afgestemd worden? Hoe verloopt de afstemming met andere verwante vakken? Moeten er nog  individuele PTA's afgesproken worden?