Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • PTA

Verdeling CE/SE

1-12-2017

Het examenprogramma voor havo bestaat uit de volgende domeinen en subdomeinen.

De verdeling van de eindtermen voor havo over centraal examen (CE) en schoolexamen (SE)

DomeinSubdomeinIn CEMoet in SEMag in SE
A Vaardigheden A1Informatievaardigheden gebruikenXX 
A2CommunicerenXX 
A3Reflecteren op lerenXX 
A4Studie en beroepXX 
A5OnderzoekenXX 
A6OntwerpenXX 
A7ModelvormingXX 
A8Natuurwetenschappelijk instrumentariumXX 
A9Waarderen en oordelenXX 
A10Kennisontwikkeling en -toepassingXX 
A11Technisch-instrumentele vaardighedenXX 
A12Rekenkundige en wiskundige vaardighedenXX 
A13VaktaalXX 
A14Vakspecifiek gebruik van de computerXX 
A15Kwantificeren en interpreterenXX 
B Beeld- en geluidstechniek B1InformatieoverdrachtX X
B2Medische beeldvormingX X
B3*Optica bk* 
C Beweging en energie C1Kracht en bewegingX X
C2EnergieomzettingenX X
D Materialen D1Eigenschappen van stoffen en materialenX X
D2Functionele materialen X 
E Aarde en heelal E1**Zonnestelsel en heelalX X
E2*Aarde en klimaat bk* 
F* Menselijk lichaam    bk* 
G Meten en regelen G1Gebruik van elektriciteitX X
G2*Technische automatisering bk* 
H Natuurkunde en technologie   X X
I Onderzoek en ontwerp I1Experiment X 
I2Modelstudie X 
I3Ontwerp X 

 

bk*: beperkte keus: uit deze vier (sub)domeinen worden er twee gekozen.

** Tijdelijke afwijking voor 2015 en 2016

In het centraal examen van 2015 en 2016 zullen GEEN vragen worden gesteld over het subdomein E1. Het onderwerp mag getoetst worden in het SE, maar dat is niet verplicht. Meer informatie hierover vindt u in deze site onder 'De vakinhoudelijke domeinen havo'.

Het feit dat het hier een tijdelijke afwijking betreft, houdt in dat er vanaf het centraal examen van 2017 wel vragen kunnen worden gesteld over subdomein E1.

D2 en I zijn verplicht voor het SE.

Het examenprogramma voor vwo bestaat uit de volgende domeinen en subdomeinen.

De verdeling van de eindtermen voor vwo over centraal examen (CE) en schoolexamen (SE)

DomeinSubdomeinIn CEMoet in SEMag in SE
AVaardigheden  XX 
A1Informatievaardigheden gebruikenXX 
A2CommunicerenXX 
A3Reflecteren op lerenXX 
A4Studie en beroepXX 
A5OnderzoekenXX 
A6OntwerpenXX 
A7ModelvormingXX 
A8Natuurwetenschappelijk instrumentariumXX 
A9Waarderen en oordelenXX 
A10Kennisontwikkeling en -toepassingXX 
A11Technisch-instrumentele vaardighedenXX 
A12Rekenkundige en wiskundige vaardighedenXX 
A13VaktaalXX 
A14Vakspecifiek gebruik van de computerXX 
A15Kwantificeren en interpreterenXX 
BGolvenB1InformatieoverdrachtX X
B2Medische beeldvormingX X
CBeweging en wisselwerkingC1Kracht en bewegingX X
C2Energie en wisselwerkingX X
C3GravitatieX X
DLading en veldD1Elektrische systemenX X
D2**Elektrische en magnetische veldenX X
EStraling en materieE1Eigenschappen van stoffen en materialen X 
E2Elektromagnetische straling en materieX X
E3*Kern- en deeltjesprocessen bk* 
FQuantumwereld en relativiteitF1QuantumwereldX X
F2*Relativiteitstheorie bk* 
GLeven en aardeG1*Biofysica bk* 
G2*Geofysica bk* 
HNatuurwetten en modellen  X X
IOnderzoek en ontwerpI1Experiment X 
I2Modelstudie X 
I3Ontwerp X 

 

* bk = beperkte keuze: uit deze vier subdomeinen worden er twee gekozen. Let op: E1 en I zijn verplicht voor het SE.

** Tijdelijke afwijking voor 2016 en 2017

In het centraal examen van 2016 en 2017 zullen GEEN vragen worden gesteld over subdomein D2. Het onderwerp mag wel getoetst worden in het SE, maar dat is niet verplicht. Meer informatie hierover vindt u in deze site onder 'Vakinhoudelijke domeinen vwo'.

NB. Het feit dat het hier een tijdelijke afwijking betreft, houdt in dat er vanaf het centraal examen van 2018 wel vragen gesteld kunnen worden over subdomein D2.