Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma

Instrument kwaliteitsborging

1-12-2017

​​Het schoolexamen biedt uitdrukkelijk ruimte om door middel van andere vormen van toetsing en afsluiting gedifferentieerder dan met schriftelijke toetsen te beoordelen welke kennis en vaardigheden leerlingen hebben verworven en op verschillende niveaus kunnen hanteren. Ook voor het gedeelte van het programma voor het centraal examen, dat in het schoolexamen is opgenomen, kan de school kiezen voor een efficiënt en kort toetstraject als voorbereiding op het centraal examen (examentraining).

In de onderstaande checklist worden de volgende criteria gebruikt in de bepaling van de kwaliteit van het schoolexamen:

 • Voldoet het schoolexamen aan de eisen van het examenprogramma?
 • Houdt het schoolexamen rekening met leerdoelen die in meerdere modules terugkomen?
 • Heeft het schoolexamen voldoende niveau in kennis en vaardigheden?
 • Selecteert het schoolexamen leerlingen op de juiste wijze?
 • Sluit het schoolexamen inhoudelijk en didactisch aan bij het geboden onderwijs?
 • Sluit het schoolexamen inhoudelijk en organisatorisch aan bij dat van verwante vakken?
 • Levert het schoolexamen geen onevenredig grote taakbelasting op?

Door deze in te vullen krijgt u een beeld van uw situatie, welke keuzes u hebt gemaakt en waar u, binnen school, een beslissing over kunt nemen.

Contactpersoon