Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • PTA

Afstemming met scheikunde

1-12-2017
​​​Gemeenschappelijk onderwerp

Wat doet sk/

wat nat?

Analoog of

na elkaar opbouwend

Ideeën voor samenhang
1. Atoombouw/materie

Sk gaat veel dieper op verschil atomen, moleculen en ionen in;

Na noemt (te) veel moleculen.

Analoog, maar nauwkeuriger woordgebruik nodig.Samen met Bio: gevaarlijke stoffen, dosis, straling, mutatie, eiwitten enzovoort.
2. ElektriciteitSk kijkt in een batterij naar overgang van chemische energie naar elektrische energie en Na kijkt naar het proces buiten de batterij. Gaat verder in op de bewegende deeltjes, bewegende lading.

Opbouwend of kan ook naast elkaar, ook hier moet duidelijkheid komen in gemeenschappelijke terminologie: vermogen, capaciteit van een batterij, potentiaal vs spanning en dergelijke.

Thema over batterijen bijvoorbeeld practica om potentiaalverschil chemisch te laten beïnvloeden en wat het effect is op buiten de batterij.
3. Reactiesnelheid/
snelheid (mechanica)

Sk: botsende deeltjes model, reactiesnelheid daalt bij gekozen systeem s = ∆n/ ∆t;

Na: s= ∆s/ ∆t, versnelling en dergelijke.

Analogie laten zien en aanvullend op elkaar.Niet nodig.
4. Energie

Sk: reactie-energie, exotherm→negatief endotherm→positief

Na: wet van behoud, kernenergie, arbeid, licht en dergelijke;

samen: Q = m.c. ∆T

Analoog, gebruikmaken van dezelfde begrippen.

Term bindingsenergie in de twee vakken zijn verschillende begrippen!

Straling, massa-, absorptie-, UV-, IR-spectometrie.

De module Power4you (uitgave SLO) is een goed voorbeeld van wat natuurkunde en scheikunde samen kunnen doen.