Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • PTA

Afstemming met NLT

1-12-2017

Natuur, Leven en Technologie kan als profielkeuzevak worden gekozen door leerlingen met de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. De coördinatie van het vak vindt plaats door het Landelijk Coördinatiepunt (LCP).

Per 1 januari 2016 is de vereniging NLT opgericht: een vereniging van en voor scholen. Ze houdt zich bezig met de kwaliteit van het vak en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van modules. Daarnaast zal ze zorg dragen voor de database met modules en docentenhandleidingen. Bovendien behartigt de vereniging de belangen van het vak, van de NLT-docenten en van de TOA’s.

Deze vereniging neemt de taak over van de Stuurgroep Verankering NLT en van het Landelijk Coördinatiepunt NLT (LCP). Informatie over NLT kunt u vinden op de website van het vak en in de handreiking die voor dit vak is verschenen.

Het vak NLT is modulair van opzet. De modules worden geschreven door docenten uit het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. In de modules is veel aandacht voor samenwerking met het hoger onderwijs. De invulling van NLT kan, wanneer de school daarvoor kiest, van leerling tot leerling verschillen.

Afstemming met natuurkunde kan plaatsvinden op verschillende manieren. Enerzijds kunnen N&G-leerlingen zonder natuurkunde in de vrije ruimte van NLT relevante onderdelen uit het natuurkundecurriculum volgen. Anderzijds zullen diverse NLT-modules verdieping en verbreding van het natuurkundeprogramma bieden, bijvoorbeeld op het gebied van hoge energiefysica, elementaire deeltjesfysica, kosmische straling, astrofysica, biomedische wetenschappen, milieuwetenschappen en aardwetenschappen.