Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Voorbereiding

30-1-2018

​voorbeeld: valbeweging

​Uitvoering​Leeractiviteit
Voorbereiding Inventarisatie voorkennis
en vaardigheden
​Uitleg of herhaling noodzakelijke natuurwetenschappelijke en wiskundige begrippen
Voorkennis operationaliseren
Omgang met apparatuur en software
klasleergesprek


formatieve toets

praktische oefening


Voordat het modelleren van de valbeweging kan beginnen moet eerst het begrip versnelling, en in het bijzonder de valversnelling, zijn uitgelegd1.

1.​Leerlingen kennen de definitie van versnelling en kunnen de valbeweging

a = _g

      v = _g . t

     schetsen in (y,t) en (v,t)-diagrammen.

2.Leerlingen kennen het begrip kracht in de betekenis van een fysische grootheid die dewisselwerking   

    tussen twee materiële voorwerpen beschrijft en kennen aantalvoorbeelden, waaronder de zwaartekracht:

Fz = m . g

3. Leerlingen hebben enige ervaring met een videomeetprogramma, zoals Coach2.


 

Door de docent wordt de benodigde voorkennis expliciet geactiveerd en getoetst. Praktische vaardigheden worden vooraf met leerlingen geoefend.

 

 

 

1. Overzicht dynamische modellen in de lesmethoden Natuurkunde Overal, Newton, Nova, Pulsar, Stevin, Systematische natuurkunde.

2. CMA-Science.