Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Satellietmodel

13-11-2018

In het satellietmodel wordt de baan berekend van een lichte massa rondom een zware massa M. In dit geval is de massa van de satelliet niet van belang en kan er gerekend worden met de gravitatieversnelling t.g.v. de zware massa

Satelietmodel1.GIF
i.p.v. de gravitatiekracht Fg. De plaats en de snelheid worden ontbonden in de x-en y-richting.
In principe is de baan ellipsvormig, maar afhankelijk van de startwaarden kan de baan ook cirkelvormig zijn (zie voorbeeld).

Formule uit Binas:

Satelietmodel 2.GIF
Differentievergelijkingen:

Satelietmodel3.GIF
 

Het model is symmetrisch: er is geen onderscheid tussen de x- en de y-coördinaat.


Modelregels

Satelietmodel 4.GIF
Download coachbestand met tekstuele model


 

Grafisch model

 

Download coachbestand met grafisch model


 

Voorbeeld

Startwaarden (SI)

Satelietmodel 5.GIF