Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Pluimbalmodel

13-11-2018

In dit model wordt de verticale val van een voorwerp met een grote luchtweerstand gemodelleerd. Een voorbeeld is de pluimbal ofwel de shuttle zoals die gebruikt wordt in het badmintonspel.
De uitkomsten verkregen met de parameterwaarden in het voorbeeld hieronder kunnen vergeleken worden met een video-analyse van zelf uit te voeren valexperimenten met een shuttle.1 Het oppervlak A wordt berekend als het kwadraat van de maximum diameter van de shuttle.

Formules uit Binas:

Pluimbalmodel1.GIF
Differentievergelijkingen:

Pluimbalmodel2.GIF 


 

Modelregels

Pluimbalmodel3.GIF 

Download coachbestand met tekstuele model


Grafisch model

 

Download coachbestand met grafisch model

 

Voorbeeld


 

Startwaarden (SI)

Pluimbalmodel startwaarden.GIF 

Pluimbalmodel grafiek.GIF
 

1. A. Heck en P. Uylings, In ahurry to work with high-speed video at school, The Physics Teacher (2010)