Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Kracht-versnellingsmodel

13-11-2018

​In dit algemene dynamische model wordt de tweede wet van Newton recursief geïmplementeerd voor een gegeven resultante kracht Fres, d.w.z. de som van alle krachten, beschouwd als vectoren, die in een gegeven situatie optreden. De resultante kracht kan afhangen van de plaats en/of de snelheid.

Met dit algemene model kunnen realistische dynamische systemen worden gemodelleerd met als input de resultante kracht, de massa en de startwaarden van de positie en snelheid.


Formules uit Binas:

Fres = m⋅ a
a = dv/dt   v=dx/dt

 
Differentievergelijkingen:

Δv = (Fres/m) ⋅ Δt
Δx = v ⋅ Δt

Modelregels

a = Fres/m
v = v + a⋅ dt
x = x + v ⋅ dt
t = t + dt

Download coachbestand met tekstuele model


Grafisch model

 

Download coachbestand met grafisch model


Voorbeeld

Startwaarden (SI)

Fres = 500
m = 650
v = 25
x = 0
t = 0
dt = 0,1

 Knipsel3.GIF