Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Gedempte trilling

14-11-2018

​Als een eenvoudig model voor een gedempte trilling beschouwen we een harmonische trilling die gedempt wordt door een wrijvingskracht evenredig met de snelheid

Gedempt1.GIF 

De constante λ beschrijft de sterkte van de dempende kracht, bijvoorbeeld door een viskeuze vloeistof in een schokbreker. Het effect van de dempingskracht is dat de amplitude van de trilling afneemt. Voor een kleine dempingskracht is de afname exponentieel.

Formules uit Binas:

Gedempt2.GIF
 

Differentievergelijkingen:

Gedempt3.GIF
 

Modelregels

Gedempt4.GIF
 

Download coachbestand met tekstuele model

Grafisch model

 

Download coachbestand met grafisch model

Voorbeeld

Startwaarden (SI)

Gedempt5.GIF