​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nask1
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Toetsen in het schoolexamen

3-7-2015

​​​​​​​​​​​​​​​Het schoolexamen kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Het afnemen van schriftelijke toetsen en uitvoeren van practica is op veel scholen een gebruikelijke manier. Daarnaast  kunnen leerlingen een sectorwerkstuk maken. Dit is echter vanaf 2007 niet meer verplicht. De ruimte die ontstaat in het schoolexamen geeft scholen de mogelijkheid om extra aandacht te besteden aan praktische opdrachten. In praktische opdrachten kan bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan vakkenintegratie. 

De volgende manieren van toetsen kunnen onderscheiden worden:

  • schriftelijke toetsen;
  • practica;
  • praktische opdrachten;
  • sectorwerkstuk.

Onder Lees meer vindt u een korte typering van de verschillende typen opdrachten met enkele concrete suggesties voor een nadere invulling en een overzicht van eisen waaraan een toets moet voldoen.