​​
Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nask1
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Werkwijze bij beoordelen van vaardigheden

11-12-2015

​​​​Belangrijk is leerlingen vanaf het begin te betrekken bij het beoordelingsproces. Door criteria vooraf met leerlingen te bespreken zijn leerlingen beter op hun taak voorbereid en zullen zij beter in staat zijn de opdrachten zelfstandig uit te voeren.

​Onderstaand schema kan gebruikt worden voor de beoordeling. Hierin wordt een aantal vaardigheden nader gespecificeerd en van een wegingsfactor voorzien. 

BeoordelingscriteriumMax.OpmerkingenScore

onderzoek voorbereiden:

 • een onderzoeksvraag formuleren
 • benodigdheden verzamelen
 • alternatieven bedenken voor de uitvoering

25

 • (15)
 • (5)
 • (5)
  

onderzoek uitvoeren:

 • een verwachting formuleren
 • werken volgens plan
 • waarnemingen verrichten
 • gegevens verzamelen
 • conclusies trekken
 • uitspraken over de geldigheid van het onderzoek doen

40

 • (5)
 • (5)
 • (5)
 • (10)
 • (10)
 • (5)
  

onderzoek afsluiten:

 • onderzoek evalueren
 • voorstellen voor verbetering doen
 • aanbevelingen voor verder onderzoek doen
 • de resultaten presenteren
 • opruimen

35

 • (5)
 • (5)
 • (15)

 • (5)
 • (5)
  
  100