​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nask1
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Voorbeeld van een PTA

6-12-2015

​​​​​​​In dit voorbeeld zijn de leerjaren 3 en 4 verdeeld in 4 perioden. Perioden 1 t/m 3 worden afgesloten met schoolexamens met verschillende toetsvormen. Periode 4 wordt gereserveerd voor eindexamentraining.

In periode 3 kunnen leerlingen werken aan het sectorwerkstuk. Het maken van een sectorwerkstuk kan wellicht gecombineerd worden met een praktische opdracht. Dat zal mede afhankelijk zijn van het gekozen onderwerp.​

In onderstaand schema worden de volgende afkortingen gebruikt: 

P       = Practicum
PO    = Praktische Opdracht 
​ST     = Schriftelijke Toets

In het PTA is gekozen voor een variatie van toetsvormen, waaronder drie praktische opdrachten. Dit om recht te doen aan de onderwijsachtergrond van deze leerlingen. In een praktische opdracht krijgen zij namelijk meer kans om te laten zien wat zij in het voorgaande onderwijs hebben geleerd buiten de gewone vakvaardigheden. De praktische opdrachten eisen een opdracht met bijbehorende beoordelingsstructuur.

Omdat periode 4 iets te lang is voor alleen examentraining, kan worden gekozen voor het verschuiven van één van de exameneenheden naar deze periode.​

Aan onderstaand schema moeten tijdsduur en herkansbaarheid nog worden toegevoegd. Veelal is het wenselijk een toets niet langer te maken dan 1,5 uur. Verder kan de school bepalen dat er voor een beperkt aantal toetsen een herkansing wordt geboden.  

Perio​deExameneenhedenToetsvormGewicht
1K4: Stoffen en materialen in huisP2
K7: Licht en beeld*PO1
K10: Bouw van de materie* K11: Straling en stralingsbescherming*ST2


 

PeriodeExameneenhedenToetsvormGewicht
2K6: Verbranden en verwarmenST1
K8: GeluidP2
K12: Het weer*PO2

 

PeriodeExameneenhedenToetsvormGewicht
3K5: Elektrische energie in huisST2
K9: Kracht en veiligheidP1
V1: Veiligheid in het verkeer V2: ConstructiesPO2

 

PeriodeExameneenhedenToetsvormGewicht
4Examentraining  


Dit schema kan worden gecombineerd worden met het volgende vaardighedenschema:

onderzoek voorbereiden

een onderzoeksvraag formuleren
benodigdheden verzamelen
alternatieven bedenken voor de uitvoering

onderzoek uitvoeren

een verwachting formuleren
werken volgens plan
waarnemingen verrichten
gegevens verzamelen
conclusies trekken
uitspraken over de geldigheid van het onderzoek doen

onderzoek afsluiten

onderzoek evalueren
voorstellen voor verbetering doen
aanbevelingen voor verder onderzoek doen
de resultaten presenteren
opruimen​ 

Contactpersoon